ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ คุณครูวิชาญ หล้าสงค์


ตารางงานนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนมารีวิทยา ปีการศึกษา 2561

ระดับการศึกษารายการลิงค์ดาวน์โหลดหมายเหตุ
มัธยมศึกษาปีที่ 1แบบทดสอบความรู้ ความสามารถพื้นฐาน เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หมดเวลาทำข้อสอบแล้ว
มัธยมศึกษาปีที่ 1ส่งงานการสืบค้นหา สถานที่ท่องเที่ยน / จังหวัดตามเลขที่ของนักเรียนส่งงานหมดเขตส่ง 15 ส.ค. 2561
............
มัธยมศึกษาปีที่ 2แบบทดสอบความรู้ ความสามารถพื้นฐาน เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หมายเหตุ
............
มัธยมศึกษาปีที่ 3แบบทดสอบความรู้ ความสามารถพื้นฐาน เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาปีที่ 3งานดราฟรูปการ์ตูนตามที่ครูกำหนด ดูภาพ / โหลดรูปภาพหมายเหตุ
มัธยมศึกษาปีที่ 3โปรแกรม Flash CS6 Portableดาวน์โหลดมี 2 แบบ EXE/RAR
จำนวนผู้เข้าชม :